Câu hỏi:

01/12/2023 666

Tập xác định của hàm số y=tanx+2π3 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Biểu thức tanx+2π3 có nghĩa khi cosx+2π3, tức là x+2π3π2+kπk hay xπ6+kπk.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D=\π6+kπ|k.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = 2023tan2024 2x là

Xem đáp án » 01/12/2023 3,604

Câu 2:

Hàm số nào sau đây có tập xác định là ℝ?

Xem đáp án » 01/12/2023 1,271

Câu 3:

Xét bốn mệnh đề sau:

(1) Hàm số y = sin x có tập xác định là ℝ.

(2) Hàm số y = cos x có tập xác định là ℝ.

(3) Hàm số y = tan x có tập xác định là ℝ\{kπ}.

(4) Hàm số y = cot x có tập xác định là \kπ2.

Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là

Xem đáp án » 01/12/2023 166

Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=1sin2xcos2x 

Xem đáp án » 01/12/2023 145

Câu 5:

Tập hợp tất cả giá trị của m để hàm số y=1sin2xm có tập xác định là ℝ là

Xem đáp án » 01/12/2023 130

Câu 6:

Tập xác định của hàm số y = 2cotx + sin3x là

Xem đáp án » 01/12/2023 96

Bình luận


Bình luận