Câu hỏi:

04/12/2023 175

Cho tam giác ABC có A^=90°,B^=20°. So sánh các cạnh của tam giác ABC, ta được

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Xét ∆ABC có A^+B^+C^=180° (tổng ba góc của một tam giác)

Suy ra C^=180°A^+B^=180°90°+20°=70°

Từ đó ta có A^>C^>B^, mà BC, AB, AC lần lượt đối diện với các góc A, C, B

Do đó BC > AB > AC (cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác DEF cân tại FF^=50°. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 04/12/2023 132

Câu 2:

Cho tam giác đều ABC, điểm D thuộc cạnh AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 04/12/2023 117

Câu 3:

Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của các góc B và C cắt nhau tại I. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 04/12/2023 116

Câu 4:

Cho ∆ABC có C^=30° B^=50°. Cạnh nào của tam giác ABC là lớn nhất?

Xem đáp án » 04/12/2023 112

Câu 5:

Cho tam giác ABC có B^=40°, C^=2B^ thì

Xem đáp án » 04/12/2023 111

Câu 6:

Cho ∆MNQ có Q^=90°,M^=45°. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 04/12/2023 100

Bình luận


Bình luận