Câu hỏi:

14/07/2019 2,739

So với năm 2004, thu nhập bình quân theo đầu người của nước ta năm 2012 tăng gấp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Để tính sự tăng gấp, ta lấy bình quân đầu người năm 2012/thu nhập bình quân đầu người năm 2004.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tây Bắc là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người thấp nhất cả nước là do

Xem đáp án » 14/07/2019 8,881

Câu 2:

Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất cả nước do

Xem đáp án » 14/07/2019 7,938

Câu 3:

Nhận định nào dưới đây không chính xác?

Xem đáp án » 14/07/2019 5,379

Câu 4:

Để thể hiện sự phân hóa về thu nhập giữa các vùng của cả nước năm 2012, biểu đồ thích hợp là

Xem đáp án » 14/07/2019 2,722

Câu 5:

Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất chênh nhau?

Xem đáp án » 14/07/2019 2,208

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK