Câu hỏi:

14/07/2019 2,727

Để thể hiện sự phân hóa về thu nhập giữa các vùng của cả nước năm 2012, biểu đồ thích hợp là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Để thể hiện rõ nhất sự phân hóa về thu nhập giữa các vùng của cả nước năm 2012 thì biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ cột (mỗi vùng 1 cột) hoặc có thể dùng biểu đồ thanh ngang (một dạng khác của biểu đồ cột).

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tây Bắc là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người thấp nhất cả nước là do

Xem đáp án » 14/07/2019 8,900

Câu 2:

Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất cả nước do

Xem đáp án » 14/07/2019 7,961

Câu 3:

Nhận định nào dưới đây không chính xác?

Xem đáp án » 14/07/2019 5,383

Câu 4:

So với năm 2004, thu nhập bình quân theo đầu người của nước ta năm 2012 tăng gấp?

Xem đáp án » 14/07/2019 2,741

Câu 5:

Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất chênh nhau?

Xem đáp án » 14/07/2019 2,213

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK