Câu hỏi:

14/07/2019 7,954

Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất cả nước do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Đông Nam Bộ là vùng có nền kinh tế phát triển sôi động nhất cả nước, luôn là vùng dẫn đầu cả nước về nhiều chỉ số phát triển kinh tế như giá trị sản xuất công nghiệp, GDP, thu hút vốn đầu tư FDI,… vì vậy, Đông Nam Bộ trở thành vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước ta hiện nay.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tây Bắc là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người thấp nhất cả nước là do

Xem đáp án » 14/07/2019 8,891

Câu 2:

Nhận định nào dưới đây không chính xác?

Xem đáp án » 14/07/2019 5,381

Câu 3:

So với năm 2004, thu nhập bình quân theo đầu người của nước ta năm 2012 tăng gấp?

Xem đáp án » 14/07/2019 2,741

Câu 4:

Để thể hiện sự phân hóa về thu nhập giữa các vùng của cả nước năm 2012, biểu đồ thích hợp là

Xem đáp án » 14/07/2019 2,723

Câu 5:

Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất chênh nhau?

Xem đáp án » 14/07/2019 2,212

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK