Câu hỏi:

14/07/2019 2,213

Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất chênh nhau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Để tính thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất, ta lấy thu nhập bình quân đầu người năm 2012 giữa vùng cao nhất/vùng thấp nhất.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tây Bắc là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người thấp nhất cả nước là do

Xem đáp án » 14/07/2019 8,891

Câu 2:

Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất cả nước do

Xem đáp án » 14/07/2019 7,954

Câu 3:

Nhận định nào dưới đây không chính xác?

Xem đáp án » 14/07/2019 5,381

Câu 4:

So với năm 2004, thu nhập bình quân theo đầu người của nước ta năm 2012 tăng gấp?

Xem đáp án » 14/07/2019 2,741

Câu 5:

Để thể hiện sự phân hóa về thu nhập giữa các vùng của cả nước năm 2012, biểu đồ thích hợp là

Xem đáp án » 14/07/2019 2,723

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK