Câu hỏi:

25/07/2019 59,374

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Các sản phẩm này của pha sáng sẽ được chuyển cho pha tối thực hiện quá trình cố định CO2.

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản phẩm của pha sáng gồm?

Xem đáp án » 25/07/2019 144,503

Câu 2:

Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án » 25/07/2019 116,852

Câu 3:

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là?

Xem đáp án » 25/07/2019 87,601

Câu 4:

Thực vật C4 được phân bố?

Xem đáp án » 25/07/2019 40,386

Câu 5:

Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở?

Xem đáp án » 25/07/2019 7,353

Câu 6:

Nhóm thực vật C3 được phân bố?

Xem đáp án » 25/07/2019 7,286

Bình luận


Bình luận