Câu hỏi:

25/07/2019 40,414

Thực vật C4 được phân bố?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Nhóm thực vật C4 bao gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, rau rền, ngô, cao lương, kê,… Nhóm thực vật C4 có phản ứng sinh lí thích nghi đối với cường độ ánh sáng mạnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản phẩm của pha sáng gồm?

Xem đáp án » 25/07/2019 144,569

Câu 2:

Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án » 25/07/2019 116,944

Câu 3:

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là?

Xem đáp án » 25/07/2019 87,688

Câu 4:

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng?

Xem đáp án » 25/07/2019 59,455

Câu 5:

Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở?

Xem đáp án » 25/07/2019 7,364

Câu 6:

Nhóm thực vật C3 được phân bố?

Xem đáp án » 25/07/2019 7,290

Bình luận


Bình luận