Câu hỏi:

25/07/2019 5,565

Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản phẩm của pha sáng gồm?

Xem đáp án » 25/07/2019 144,438

Câu 2:

Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án » 25/07/2019 116,754

Câu 3:

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là?

Xem đáp án » 25/07/2019 87,528

Câu 4:

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng?

Xem đáp án » 25/07/2019 59,322

Câu 5:

Thực vật C4 được phân bố?

Xem đáp án » 25/07/2019 40,351

Câu 6:

Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở?

Xem đáp án » 25/07/2019 7,346

Câu 7:

Nhóm thực vật C3 được phân bố?

Xem đáp án » 25/07/2019 7,271

Bình luận


Bình luận