Câu hỏi:

25/07/2019 116,943

Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Quá trình khử CO2 là diễn biến của pha tối của quá trình quang hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản phẩm của pha sáng gồm?

Xem đáp án » 25/07/2019 144,568

Câu 2:

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là?

Xem đáp án » 25/07/2019 87,688

Câu 3:

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng?

Xem đáp án » 25/07/2019 59,438

Câu 4:

Thực vật C4 được phân bố?

Xem đáp án » 25/07/2019 40,413

Câu 5:

Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở?

Xem đáp án » 25/07/2019 7,364

Câu 6:

Nhóm thực vật C3 được phân bố?

Xem đáp án » 25/07/2019 7,288

Bình luận


Bình luận

Minh Quânn
10:19 - 18/11/2021

Câu này khoanh b mới đúng

Huỳnh Hoàng Vũ
11:14 - 10/12/2021

B mới đúng mà, trang làm ăn z chết tui, tin tưởng học r mất điểm ktra