Câu hỏi:

13/03/2020 576

Hãy dựng một góc bằng 30o.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài 32 trang 83 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

a) Phân tích

Để dựng một góc 30º, ta dựng góc 60º rồi dựng tia phân giác của góc đó.

Để dựng góc 60º, ta dựng tam giác đều với độ dài cạnh bất kì.

b) Cách dựng:

- Dựng tam giác đều ABC cạnh bất kì (Ví dụ 2cm)

- Dựng tia phân giác Bx của góc Giải bài 32 trang 83 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Ta được góc Giải bài 32 trang 83 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

c) Chứng minh

ΔABC đều nên Giải bài 32 trang 83 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Bx là tia phân giác của Giải bài 32 trang 83 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 nên Giải bài 32 trang 83 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Vậy ta dựng được góc 30º thỏa mãn yêu cầu đề bài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựng hình thang ABCD, biết ∠D = 90o, đáy CD = 3cm, cạnh bên AD = 2cm, cạnh bên BC = 3cm.

Xem đáp án » 13/03/2020 918

Câu 2:

Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn B = 65o.

Xem đáp án » 13/03/2020 890

Câu 3:

Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm.

Xem đáp án » 13/03/2020 770

Câu 4:

Dựng hình thang cân ABCD, biết đáy CD = 3cm, đường chéo AC = 4cm, góc ∠D = 80o.

Xem đáp án » 13/03/2020 748

Câu 5:

Dựng tam giác ABC vuông tại B, biết cạnh huyền AC = 4cm, cạnh góc vuông BC = 2cm.

Xem đáp án » 13/03/2020 431

Bình luận


Bình luận