Câu hỏi:

13/03/2020 495

Cắt một tấm bìa hình tam giác cân, một tấm bìa hình thang cân. Hãy cho biết đường nào là trục đối xứng của mỗi hình, sau đó gấp mỗi tấm bìa để kiểm tra lại điều đó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

- ΔABC cân tại A có trục đối xứng là đường phân giác AH của góc BAC (đường này đồng thời là đường cao, đường trung trực, đường trung tuyến).

– Hình thang cân ABCD nhận đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy HK làm trục đối xứng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các biển báo giao thông sau đây, biển nào có trục đối xứng?

a) Biển nguy hiểm: đường hẹp hai bên (h.61a)

b) Biển nguy hiểm: đường giao thông với đường sắt có rào chắn (h.61b)

c) Biển nguy hiểm: đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (h.61c)

d) Biển nguy hiểm khác (d.61d)

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

 

Xem đáp án » 13/03/2020 11,828

Câu 2:

Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng ?

a) Chữ cái in hoa A (h.56a)

b) Tam giác đều ABC (h.56b)

c) Đường tròn tâm O (h.56c). 

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án » 13/03/2020 8,517

Câu 3:

Cho góc xOy có số đo 50o, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy.

a) So sánh các độ dài OB và OC

b) Tính số đo góc BOC

Xem đáp án » 13/03/2020 6,528

Câu 4:

Các câu sau đúng hay sai?

a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba điểm đối xứng với chúng qua một trục cũng đường thẳng hàng.

b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một truc thì có chu vi bằng nhau.

c) Một đường tròn có vô số trục đối xứng.

d) Một đoạn thẳng chỉ có một trục đối xứng.

Xem đáp án » 13/03/2020 5,809

Câu 5:

Tìm các hình có trục đối xứng trên hình 59.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án » 13/03/2020 2,814

Câu 6:

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH (h.55). Tìm hình đối xứng với mỗi cạnh của tam giác ABC qua AH.

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án » 13/03/2020 2,264

Câu 7:

a) Hãy tập cắt chữ D (h.62a) bằng cách gấp đôi tờ giấy. Kể tên một vài chữ cái khác (kiểu chữ in hoa) có trục đối xứng.

b) Vì sao ta có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H (h.62b)?

Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

Xem đáp án » 13/03/2020 2,146

Bình luận


Bình luận