Câu hỏi:

13/03/2020 2,717

Giải phương trình: (x – 1) – (2x – 1) = 9 – x

Trả lời:

(x – 1) – (2x – 1) = 9 – x

⇔ x – 1 – 2x + 1 = 9 – x

⇔ x – 2x + x = 9 + 1 – 1

⇔ 0x = 9.

Vậy phương trình vô nghiệm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải phương trình: 8x – 3 = 5x + 12

Xem đáp án » 13/03/2020 3,961

Câu 2:

Giải phương trình: 7 + 2x = 22 – 3x

Xem đáp án » 13/03/2020 3,555

Câu 3:

Giải phương trình: x3 - 2x + 12 = x6 - x

Xem đáp án » 13/03/2020 3,042

Câu 4:

Giải phương trình: x – 12 + 4x = 25 + 2x – 1

Xem đáp án » 13/03/2020 2,673

Câu 5:

Giải phương trình: 7 – (2x + 4) = -(x + 4)

Xem đáp án » 13/03/2020 1,826

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85