Câu hỏi:

28/03/2020 768

Giải bất phương trình: |5x - 4| ≥ 6

Trả lời:

Giải bài 3 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Vậy bất phương trình có tập nghiệm

Giải bài 3 trang 94 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét dấu biểu thức f(x) = (2x – 1)(-x + 3)

Xem đáp án » 28/03/2020 4,501

Câu 2:

Giải bất phương trình -2x + 3 > 0 và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của nó

Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy giá trị trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có giá trị

Trái dấu với hệ số của x;

Cùng dấu với hệ số của x.

Xem đáp án » 28/03/2020 2,648

Câu 3:

Giải bất phương trình: 2x-152x-1

Xem đáp án » 30/03/2020 2,338

Câu 4:

Xét dấu các nhị thức f(x) = 3x + 2, g(x) = -2x + 5.

Xem đáp án » 28/03/2020 2,034

Câu 5:

Giải bất phương trình: 1x + 2x  +4<3x + 3

Xem đáp án » 30/03/2020 1,999

Câu 6:

Xét dấu biểu thức fx = 4x2 - 1

Xem đáp án » 28/03/2020 1,518

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »