Câu hỏi:

12/09/2019 73,318

Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D. 

Giải thích: Tây Nam Á và Trung Á là khu vực có khí hậu lục địa ít mưa nên sông ngòi thưa và kém phát triển.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 114,800

Câu 2:

Rừng nhiệt đới ẩm ở châu Á phân bố ở

Xem đáp án » 12/09/2019 104,809

Câu 3:

Các sông lớn ở vùng Bắc Á có hướng chảy chủ yếu là

Xem đáp án » 12/09/2019 83,675

Câu 4:

Chế độ nước sông ở Tây Nam Á và Trung Á có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,674

Câu 5:

Lũ băng của sông ngòi Bắc Á vào mùa nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,111

Câu 6:

Châu Á có bao nhiêu đới cảnh quan?

Xem đáp án » 12/09/2019 65,500

Bình luận


Bình luận

Huỳnh Thị Trúc Linh
14:04 - 05/01/2022

Câu 7: Dân củ châu Á gồm mấy chủng tộc? A. 1-2 B. Nhiều C. Rất ít D.2

Huỳnh Thị Trúc Linh
14:07 - 05/01/2022

Câu 7 dân củ châu á gồm mấy chủng tộc? A. 1-2 B. Nhiều. C. Rất ít. D. 2

Huỳnh Thị Trúc Linh
14:07 - 05/01/2022

Câu 7 dân củ châu á gồm mấy chủng tộc? A. 1-2 B. Nhiều. C. Rất ít. D. 2