Câu hỏi:

12/09/2019 78,085

Lũ băng của sông ngòi Bắc Á vào mùa nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A. 

Giải thích: Các sông ngòi ở Bắc Á, về mùa đông nước sông bị đóng băng, mùa xuân băng tuyết tan mực nước sông lên nhanh thường xảy ra lũ băng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 114,766

Câu 2:

Rừng nhiệt đới ẩm ở châu Á phân bố ở

Xem đáp án » 12/09/2019 104,784

Câu 3:

Các sông lớn ở vùng Bắc Á có hướng chảy chủ yếu là

Xem đáp án » 12/09/2019 83,646

Câu 4:

Chế độ nước sông ở Tây Nam Á và Trung Á có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,649

Câu 5:

Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là

Xem đáp án » 12/09/2019 73,290

Câu 6:

Châu Á có bao nhiêu đới cảnh quan?

Xem đáp án » 12/09/2019 65,474

Bình luận


Bình luận