Câu hỏi:

12/09/2019 114,784

Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C.

Giải thích: Các sông ngòi ở Tây Nam Á và Trung Á có khí hậu lục địa lượng mưa rất thấp nên hình thành các vùng hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rừng nhiệt đới ẩm ở châu Á phân bố ở

Xem đáp án » 12/09/2019 104,797

Câu 2:

Các sông lớn ở vùng Bắc Á có hướng chảy chủ yếu là

Xem đáp án » 12/09/2019 83,661

Câu 3:

Chế độ nước sông ở Tây Nam Á và Trung Á có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,659

Câu 4:

Lũ băng của sông ngòi Bắc Á vào mùa nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,099

Câu 5:

Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là

Xem đáp án » 12/09/2019 73,305

Câu 6:

Châu Á có bao nhiêu đới cảnh quan?

Xem đáp án » 12/09/2019 65,491

Bình luận


Bình luận