Câu hỏi:

12/09/2019 104,780

Rừng nhiệt đới ẩm ở châu Á phân bố ở

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A.

Giải thích: Rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở Đông Nam Á và Nam Á.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 114,755

Câu 2:

Các sông lớn ở vùng Bắc Á có hướng chảy chủ yếu là

Xem đáp án » 12/09/2019 83,638

Câu 3:

Chế độ nước sông ở Tây Nam Á và Trung Á có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,640

Câu 4:

Lũ băng của sông ngòi Bắc Á vào mùa nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,076

Câu 5:

Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là

Xem đáp án » 12/09/2019 73,285

Câu 6:

Châu Á có bao nhiêu đới cảnh quan?

Xem đáp án » 12/09/2019 65,462

Bình luận


Bình luận