Trắc nghiệm Địa lí 8 Bài 3 (có đáp án): Sông ngòi và cảnh quan châu Á

  • 9624 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đặc điểm sông ngòi châu Á là

Xem đáp án

Đáp án D.

Châu Á là một khu vực có hệ thống mạng lưới sông ngòi dày đặc, chất lượng sông ngòi phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn. Các con sông thuộc khu vực châu Á phân bố không đồng đều và chế độ nước khá phức tạp. Đồng thời, sông ngòi châu Á có nhiều giá trị về kinh tế (thủy điện, du lịch, thủy sản,…).


Câu 2:

Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là

Xem đáp án

Đáp án: D. 

Giải thích: Tây Nam Á và Trung Á là khu vực có khí hậu lục địa ít mưa nên sông ngòi thưa và kém phát triển.


Câu 3:

Các sông lớn ở vùng Bắc Á có hướng chảy chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Các sông ngòi ở Bắc Á hầu hết bắt nguồn từ vùng núi và cao nguyên ở nội địa chảy theo hướng từ nam lên bắc đổ ra Bắc Băng Dương.


Câu 4:

Lũ băng của sông ngòi Bắc Á vào mùa nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A. 

Giải thích: Các sông ngòi ở Bắc Á, về mùa đông nước sông bị đóng băng, mùa xuân băng tuyết tan mực nước sông lên nhanh thường xảy ra lũ băng.


Câu 5:

Mùa cạn của sông ngòi Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á vào

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Các sông ngòi ở Bắc Á, về mùa đông nước sông bị đóng băng, mùa xuân băng tuyết tan mực nước sông lên nhanh thường xảy ra lũ băng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

Khản

7 tháng trước

Đàm Thị Hải Yến

Bình luận


Bình luận