Câu hỏi:

12/09/2019 36,326

Đặc điểm sông ngòi châu Á là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D.

Châu Á là một khu vực có hệ thống mạng lưới sông ngòi dày đặc, chất lượng sông ngòi phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn. Các con sông thuộc khu vực châu Á phân bố không đồng đều và chế độ nước khá phức tạp. Đồng thời, sông ngòi châu Á có nhiều giá trị về kinh tế (thủy điện, du lịch, thủy sản,…).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 114,785

Câu 2:

Rừng nhiệt đới ẩm ở châu Á phân bố ở

Xem đáp án » 12/09/2019 104,800

Câu 3:

Các sông lớn ở vùng Bắc Á có hướng chảy chủ yếu là

Xem đáp án » 12/09/2019 83,661

Câu 4:

Chế độ nước sông ở Tây Nam Á và Trung Á có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,659

Câu 5:

Lũ băng của sông ngòi Bắc Á vào mùa nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,100

Câu 6:

Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là

Xem đáp án » 12/09/2019 73,307

Câu 7:

Châu Á có bao nhiêu đới cảnh quan?

Xem đáp án » 12/09/2019 65,492

Bình luận


Bình luận