Câu hỏi:

12/09/2019 78,675

Chế độ nước sông ở Tây Nam Á và Trung Á có đặc điểm nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B. 

Giải thích: Các sông ngòi ở Tây Nam Á và Trung Á có nguồn cung cấp nước là băng tuyết tan ra từ núi cao nên lưu lượng nước sông càn về hạ lưu càng giảm. một số con sông nhỏ bị “chết” trong các hoang mạc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 114,800

Câu 2:

Rừng nhiệt đới ẩm ở châu Á phân bố ở

Xem đáp án » 12/09/2019 104,811

Câu 3:

Các sông lớn ở vùng Bắc Á có hướng chảy chủ yếu là

Xem đáp án » 12/09/2019 83,675

Câu 4:

Lũ băng của sông ngòi Bắc Á vào mùa nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,112

Câu 5:

Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là

Xem đáp án » 12/09/2019 73,318

Câu 6:

Châu Á có bao nhiêu đới cảnh quan?

Xem đáp án » 12/09/2019 65,501

Bình luận


Bình luận