Câu hỏi:

12/09/2019 65,665

Châu Á có bao nhiêu đới cảnh quan?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B.

Giải thích: Châu Á có 10 đới cảnh quan. Lược đồ trang 11 SGK Địa lí lớp 8.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đới cảnh quan chủ yếu của vùng Tây Nam Á và Trung Á là

Xem đáp án » 12/09/2019 114,996

Câu 2:

Rừng nhiệt đới ẩm ở châu Á phân bố ở

Xem đáp án » 12/09/2019 104,999

Câu 3:

Các sông lớn ở vùng Bắc Á có hướng chảy chủ yếu là

Xem đáp án » 12/09/2019 83,868

Câu 4:

Chế độ nước sông ở Tây Nam Á và Trung Á có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,842

Câu 5:

Lũ băng của sông ngòi Bắc Á vào mùa nào sau đây?

Xem đáp án » 12/09/2019 78,251

Câu 6:

Vùng có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển là

Xem đáp án » 12/09/2019 73,495

Bình luận


Bình luận