Câu hỏi:

07/06/2020 1,287

Tìm I =  2x-3x+2 dx.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giả sử rằng I=-103x2-5x-1x-2dx=aln23+b. Khi đó giá trị của a+b là:

Xem đáp án » 07/06/2020 7,037

Câu 2:

Tính tích phân sau: I = 210dxx-2x-1

Xem đáp án » 08/06/2020 1,465

Câu 3:

Kết quả của 233x-6x2-4x+5dx

Xem đáp án » 07/06/2020 1,230

Câu 4:

Nguyên hàm của hàm số f(x)=lnx2+ln2x3x

Xem đáp án » 08/06/2020 852

Câu 5:

Cho biết 25 f(x)dx = 3, 25 g(t)dt = 9 thì giá trị của A=25 f(x)dx+g(x)dx

Xem đáp án » 07/06/2020 604

Câu 6:

F(x) là nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a;b) . Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án » 07/06/2020 477

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK