Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 Chương 3 có đáp án

  • 2937 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tìm I =  2x-3x+2 dx.

Xem đáp án

Chọn C

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12


Câu 2:

Chọn phương án đúng.

Xem đáp án

Xét phương án A:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Do đó, phương án A đúng


Câu 3:

F(x) là nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a;b) . Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

F(x) là nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a;b) thì ∫ f(x)dx = F(x) + C

Chọn C


Câu 4:

Với a ≠ 0 thì I =  1 ax+b dx bằng:

Xem đáp án

Với a ≠ 0 thì 

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

8 tháng trước

lekhaduc

Bình luận


Bình luận