Câu hỏi:

17/06/2020 2,074

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền sau của 72 là …Số liền sau của 51 là …
Số liền sau của 80 là …Số liền sau của 100 là …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

 

Số liền sau của 72 là 73Số liền sau của 51 là 52
Số liền sau của 80 là 81Số liền sau của 99 là 100

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền trước của 73 là … Số liền trước của 51 là …
Số liền trước của 70 là …Số liền trước của 100 là …

Xem đáp án » 17/06/2020 935

Câu 2:

Viết các số:

a) Từ 60 đến 70: ………………………………………………………………………

b) Từ 89 đến 100: ……………………………………………………………………..

Xem đáp án » 17/06/2020 651

Câu 3:

Dùng thước và bút chì nối các điểm để có hai hình vuông:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 103: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 391

Câu 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền trước của 73 là … Số liền trước của 51 là …
Số liền trước của 70 là …Số liền trước của 100 là …

Xem đáp án » 17/06/2020 244

Câu 5:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền trướcSố đã biếtSố liền sau

55

70

99

Xem đáp án » 17/06/2020 206

Câu 6:

Viết số:

Ba mươi ba: …Chín mươi: …
Chín mươi chín: …Năm mươi tám: …
Tám mươi lăm: …Hai mươi mốt: …
Bảy mươi mốt: …Sáu mươi sáu: …
Một trăm: … 

Xem đáp án » 17/06/2020 193

Bình luận


Bình luận