Câu hỏi:

17/06/2020 206

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền trướcSố đã biếtSố liền sau

55

70

99

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

 

Số liền trướcSố đã biếtSố liền sau

54

69

98

55

70

99

56

71

100

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền sau của 72 là …Số liền sau của 51 là …
Số liền sau của 80 là …Số liền sau của 100 là …

Xem đáp án » 17/06/2020 2,064

Câu 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền trước của 73 là … Số liền trước của 51 là …
Số liền trước của 70 là …Số liền trước của 100 là …

Xem đáp án » 17/06/2020 933

Câu 3:

Viết các số:

a) Từ 60 đến 70: ………………………………………………………………………

b) Từ 89 đến 100: ……………………………………………………………………..

Xem đáp án » 17/06/2020 647

Câu 4:

Dùng thước và bút chì nối các điểm để có hai hình vuông:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 103: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 387

Câu 5:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền trước của 73 là … Số liền trước của 51 là …
Số liền trước của 70 là …Số liền trước của 100 là …

Xem đáp án » 17/06/2020 243

Câu 6:

Viết số:

Ba mươi ba: …Chín mươi: …
Chín mươi chín: …Năm mươi tám: …
Tám mươi lăm: …Hai mươi mốt: …
Bảy mươi mốt: …Sáu mươi sáu: …
Một trăm: … 

Xem đáp án » 17/06/2020 193

Bình luận


Bình luận