Câu hỏi:

17/06/2020 243

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền trước của 73 là … Số liền trước của 51 là …
Số liền trước của 70 là …Số liền trước của 100 là …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Số liền trước của 73 là 72Số liền trước của 51 là 50
Số liền trước của 70 là 69Số liền trước của 100 là 99

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền sau của 72 là …Số liền sau của 51 là …
Số liền sau của 80 là …Số liền sau của 100 là …

Xem đáp án » 17/06/2020 2,053

Câu 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền trước của 73 là … Số liền trước của 51 là …
Số liền trước của 70 là …Số liền trước của 100 là …

Xem đáp án » 17/06/2020 931

Câu 3:

Viết các số:

a) Từ 60 đến 70: ………………………………………………………………………

b) Từ 89 đến 100: ……………………………………………………………………..

Xem đáp án » 17/06/2020 647

Câu 4:

Dùng thước và bút chì nối các điểm để có hai hình vuông:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 103: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 386

Câu 5:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Số liền trướcSố đã biếtSố liền sau

55

70

99

Xem đáp án » 17/06/2020 205

Câu 6:

Viết số:

Ba mươi ba: …Chín mươi: …
Chín mươi chín: …Năm mươi tám: …
Tám mươi lăm: …Hai mươi mốt: …
Bảy mươi mốt: …Sáu mươi sáu: …
Một trăm: … 

Xem đáp án » 17/06/2020 192

Bình luận


Bình luận