Câu hỏi:

07/07/2020 3,695

Nếu 23-1a+2<23-1 thì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Do nên 23-1>1 nên 

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho log26 = a. Khi đó giá trị của log318 được tính theo a là:

Xem đáp án » 07/07/2020 28,978

Câu 2:

 Cho log2x2+y2=1+log2xy xy>0 Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau ?

Xem đáp án » 07/07/2020 10,639

Câu 3:

Cho a, b, c > 0 và a, b ≠ 1, Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án » 07/07/2020 10,140

Câu 4:

Cho a > 0, a ≠ 1, biểu thức B=2ln a+3logae-3ln a-2logae có giá trị bằng

Xem đáp án » 07/07/2020 7,941

Câu 5:

 Cho log3x=3log32+log925-log33. Khi đó giá trị của x là :

Xem đáp án » 07/07/2020 7,550

Câu 6:

Cho a > 0; b > 0, nếu viết log3a3b523=x5log3a+y15log3b thì x + y bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 07/07/2020 6,796

Câu 7:

Cho các số thực dương a và b. Rút gọn biểu thức P=a-ba4-b4-a+ab4a4+b4 được kết quả là:

 

Xem đáp án » 07/07/2020 5,247

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK