Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 1)

  • 5433 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tìm x để biểu thức x2-113 có ý nghĩa

Xem đáp án

Biểu thức x2-113 có nghĩa 

Chọn B


Câu 3:

Nếu 23-1a+2<23-1 thì

Xem đáp án

Do nên 23-1>1 nên 

Chọn A


Câu 4:

Nếu 3-22m-2<3+2 thì

Xem đáp án

Do đó, từ giả thiết suy ra

Chọn C


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận