Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 2 Giải tích có đáp án (Đề 4)

  • 5468 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tập nghiệm của bất phương trình 12x>32 là:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Tập nghiệm của bất phương trình 19x>32xx+1 là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Tập nghiệm của bất phương trình 16x - 4x - 6  0

Xem đáp án

khi đó bất phương trình đã cho tương đương với

Chọn D


Câu 4:

Tập nghiệm của bất phương trình 3x.2x+172 là:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Tập nghiệm của bất phương trình 3x+1-22x+1-12x2<0 là:

Xem đáp án

Chọn A


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận