Câu hỏi:

11/07/2020 590

 Cho số phức z = - 6i + 6. Số phức liên hợp của z là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A.

Ta có:

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các số thực x, y thỏa mãn: 3x + y + 5xi = 2y - 1 + (x - y)i

Xem đáp án » 11/07/2020 7,565

Câu 2:

Phần thực, phần ảo của số phức z thỏa mãn z¯=51-2i-3i lần lượt là

Xem đáp án » 11/07/2020 3,730

Câu 3:

 Cho số phức z = 5 - 4i. Môđun của số phức z là

Xem đáp án » 11/07/2020 2,344

Câu 4:

Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 2 - 3i. Phần ảo của số phức w = 3z1 - z2 là

Xem đáp án » 11/07/2020 868

Câu 5:

Giá trị của i105 + i23 + i20 - i34 là ?

Xem đáp án » 11/07/2020 669

Câu 6:

Cho hai số phức z1 = 1 + 2i  z2 = 2 - 3i. Tính z1.z2?

Xem đáp án » 11/07/2020 548

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK