Câu hỏi:

15/07/2020 355

Kết quả L=lim(5n-7n5)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B.

Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án » 15/07/2020 8,769

Câu 2:

Công thức tổng quát của dãy số un xác định bởi u1 = 1; un+1 = 2un + 3

Xem đáp án » 15/07/2020 4,457

Câu 3:

Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu là u1 = 1 và công sai d = 1. Tìm n sao cho tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng 3003. 

Xem đáp án » 15/07/2020 3,321

Câu 4:

Cho tứ diện ABCD, biết hai tam giác ABC và BCD là hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?

Xem đáp án » 15/07/2020 2,641

Câu 5:

Cho hàm số f(x) = sin4x. cos4x. Tính f'π3

Xem đáp án » 15/07/2020 2,340

Câu 6:

Khẳng định nào sau đây là đúng? 

Xem đáp án » 15/07/2020 2,152

Câu 7:

Trong các giới hạn sau, giới hạn nào không tồn tại.

Xem đáp án » 15/07/2020 2,037

Bình luận


Bình luận