Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 1)

  • 7601 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hàm số f(x)liên tục trên đoạn [a ; b] và f(a) = b, f(b) = a, với 0 < a < b. Khi đó phương trình nào trong các phương trình sau đây luôn có nghiệm trên khoảng (a, b).

Xem đáp án

Chọn C.

- Hàm số g(x) = f(x) - x xác định và liên tục trên đoạn [a ; b].

Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 1)

- Suy ra: phương trình f(x) – x = 0 luôn có nghiệm trên khoảng (a, b).


Câu 2:

Kết quả L=lim(5n-7n5)

Xem đáp án

Chọn B.

Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 1)


Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc ABC^=60° . Biết SA = SB = SC = a. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) bằng:

Xem đáp án

Chọn D.

Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 1)

- Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.

- Hình chóp S.ABC là hình chóp đều nên SG ⊥ (ABC).

Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 1)

→ Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) bằng 90° 


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥(ABC) và tam giác ABC vuông ở B. Gọi AH là đường cao của tam giác SAB. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn B.

Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 1)

+) Vì tam giác ABC vuông tại B nên BC ⊥ AB.

- Lại có:

Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 1)

+) Theo gt AH ⊥ SB vậy:

Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 1)

- Do đó AH không thể vuông góc với AC.(Một tam giác không thể có đồng thời hai góc vuông)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

2 năm trước

truong nc

V

1 năm trước

Vũ Hoàng Minh Hiếu

Đề số 1 hay, mấy đề sau hơi lỗi 1 số câu
L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Hoàng Quốc
08:58 - 16/05/2022

cx manh