Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 4)

  • 5020 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Phần I: Trắc nghiệm

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có tâm O. Gọi I là tâm hình bình hành ABCD. Đặt AC'=u, CA'=v, BD'=x, DB'=y . Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn D.

   Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 4)

- Ta phân tích:

   Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 4)


Câu 2:

lim3n+n2+181-n2 bằng

Xem đáp án

Đáp án C

   Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 4)


Câu 3:

Tính đạo hàm của hàm số y=4x+1x2+2

Xem đáp án

Đáp án D

   Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 4)


Câu 5:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi I và K lần lượt là tâm của hình bình hành ABB’A’ và BCC’B’. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

   Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 4)

+) A đúng do tính chất đường trung bình trong ΔB'AC và tính chất của hình bình hành ACC'A'.

+) B đúng do IK // AC nên bốn điểm I, K, C, A đồng phẳng.

+) C đúng do việc ta phân tích:

   Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 4)

+) D sai do giá của ba vectơ Đề thi Học kì 2 Toán 11 có đáp án (Đề 4) đều song song hoặc trùng với mặt phẳng (ABCD). Do đó, theo định nghĩa sự đồng phẳng của các vectơ, ba vectơ trên đồng phẳng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

6 tháng trước

truong nc

V

1 tháng trước

Vũ Hoàng Minh Hiếu

Đề số 1 hay, mấy đề sau hơi lỗi 1 số câu
L

1 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận