Câu hỏi:

18/07/2020 104

Việc xây dựng các công trình thủy điện có tác động lớn nhất đến thành phần tự nhiên nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Các nhà máy thủy điện được xây dựng trên hệ thống các con sông lớn, chảy trên địa hình dốc ở miền núi. Dòng nước chảy từ trên cao xuống bị chặn lại bởi các đập thủy điện tạo ra nguồn năng lượng lớn => năng lượng dòng chảy sông ngòi làm quay tuabin khí và tạo ra điện năng => Như vậy việc xây dựng các công trình thủy điện có tác động lớn nhất đến dòng chảy sông ngòi. Các hồ chứa nước của thủy điện cũng có vai trò điều tiết lượng nước vào mưa và mùa khô, giúp hạn chế lũ lụt, hạn hán.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra mạnh mẽ nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 231

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây làm gia tăng diện tích đất hoang hóa ở vùng đồi núi?

Xem đáp án » 18/07/2020 204

Câu 3:

Hoạt động nào sau đây góp phần nâng cao độ phì của đất?

Xem đáp án » 18/07/2020 191

Câu 4:

Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong hạn chế tình trạng ngập lụt và hạn hán trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?

Xem đáp án » 18/07/2020 176

Câu 5:

Phát triển công nghiệp bền vững cần đi đôi với

Xem đáp án » 18/07/2020 168

Câu 6:

Thành phần tự nhiên bị biến đổi mạnh do hoạt động canh tác, xây dựng các công trình thủy lợi của con người là

Xem đáp án » 18/07/2020 166

Câu 7:

Hoạt động nông nghiệp ở các nước phát triển thường có đặc điểm là

Xem đáp án » 18/07/2020 158

Bình luận


Bình luận