Câu hỏi:

18/07/2020 137

Xu thế phát triển của ngành nông nghiệp hiện nay là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Nông nghiệp ngày càng tạo ra sản phẩm với năng suất, sản lượng lớn và chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người và các ngành chế biến thực phẩm. Đó là nhờ việc áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất như sử dụng nhiều phân bón có giá trị dinh dưỡng tốt, các giống mới cho năng suất cao; sử dụng nhiều máy móc hiện đại trong các khâu chăm sóc và thu hoạch.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động sản xuất công nghiệp diễn ra mạnh mẽ nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 230

Câu 2:

Hoạt động nào sau đây làm gia tăng diện tích đất hoang hóa ở vùng đồi núi?

Xem đáp án » 18/07/2020 203

Câu 3:

Hoạt động nào sau đây góp phần nâng cao độ phì của đất?

Xem đáp án » 18/07/2020 189

Câu 4:

Biện pháp nào sau đây không có vai trò trong hạn chế tình trạng ngập lụt và hạn hán trong sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?

Xem đáp án » 18/07/2020 175

Câu 5:

Phát triển công nghiệp bền vững cần đi đôi với

Xem đáp án » 18/07/2020 168

Câu 6:

Thành phần tự nhiên bị biến đổi mạnh do hoạt động canh tác, xây dựng các công trình thủy lợi của con người là

Xem đáp án » 18/07/2020 165

Câu 7:

Hoạt động nông nghiệp ở các nước phát triển thường có đặc điểm là

Xem đáp án » 18/07/2020 157

Bình luận


Bình luận