Câu hỏi:

22/08/2020 1,926

Tổng (hiệu) chia hết cho 5 là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Ta có: 1.2.3.4.5.65 và 355

(1.2.3.4.5.6-35)5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tự nhiên 792*¯ chia hết cho cả 3 và 5.

Xem đáp án » 24/08/2020 3,446

Câu 2:

Từ ba trong bốn số 5, 6, 3, 0 hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5

Xem đáp án » 21/07/2020 2,841

Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,658

Câu 4:

Tổng (hiệu) chia hết cho cả 2 và 5 là:

Xem đáp án » 22/08/2020 1,986

Câu 5:

Số A = abcd¯ - (a + b + c + d) chia hết cho số nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/08/2020 1,497

Câu 6:

Tìm các số tự nhiên x vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 1998 < x < 2018.

Xem đáp án » 24/08/2020 979

Bình luận


Bình luận