Câu hỏi:

24/08/2020 3,457

Tìm số tự nhiên 792*¯ chia hết cho cả 3 và 5.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ ba trong bốn số 5, 6, 3, 0 hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5

Xem đáp án » 21/07/2020 2,845

Câu 2:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,663

Câu 3:

Tổng (hiệu) chia hết cho cả 2 và 5 là:

Xem đáp án » 22/08/2020 1,998

Câu 4:

Tổng (hiệu) chia hết cho 5 là:

Xem đáp án » 22/08/2020 1,936

Câu 5:

Số A = abcd¯ - (a + b + c + d) chia hết cho số nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/08/2020 1,499

Câu 6:

Tìm các số tự nhiên x vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 1998 < x < 2018.

Xem đáp án » 24/08/2020 981

Bình luận


Bình luận