Câu hỏi:

22/08/2020 1,986

Tổng (hiệu) chia hết cho cả 2 và 5 là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Ta có:

1.2.3.4.5 ⋮ 2; 20 ⋮ 2 ⇒ 1.2.3.4.5 - 20 ⋮ 2

1.2.3.4.5 ⋮ 5; 20 ⋮ 5 ⇒ 1.2.3.4.5 - 20 ⋮ 5

Suy ra, 1.2.3.4.5 - 20 chia hết cho cả 2 và 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tự nhiên 792*¯ chia hết cho cả 3 và 5.

Xem đáp án » 24/08/2020 3,446

Câu 2:

Từ ba trong bốn số 5, 6, 3, 0 hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5

Xem đáp án » 21/07/2020 2,841

Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,658

Câu 4:

Tổng (hiệu) chia hết cho 5 là:

Xem đáp án » 22/08/2020 1,925

Câu 5:

Số A = abcd¯ - (a + b + c + d) chia hết cho số nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/08/2020 1,497

Câu 6:

Tìm các số tự nhiên x vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 1998 < x < 2018.

Xem đáp án » 24/08/2020 978

Bình luận


Bình luận