Bài tập: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 chọn lọc, có đáp án

  • 3665 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hãy chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án là B

Câu B sai vì: Một số chia hết cho 3 thì chưa chắc đã chia hết cho 9. Ví dụ 3 chia hết cho 3 nhưng 3 không chia hết cho 9.


Câu 2:

Hãy chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án là C

Số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là số chẵn nên số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là số lẻ là sai.


Câu 3:

Tổng chia hết cho 5 là

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: 5 ⋮ 5; 10 ⋮ 5; 70 ⋮ 5; 1995 ⋮ 5 ⇒ (5 + 10 + 70 + 1995) ⋮ 5


Câu 4:

Từ ba trong bốn số 5, 6, 3, 0 hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5

Xem đáp án

Đáp án là D

Số chia hết cho 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0 nên chữ số hàng đơn vị là 0

Từ đó ta lập được các số có 3 chữ số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0 là

560; 530; 650; 630; 350; 360

Trong đó số lớn nhất là: 650


Câu 5:

Trong các số sau, số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5:

Xem đáp án

Đáp án là D

Trong các đáp án, những số chia hết cho 2 là 4620 và 234

Vì số đó không chia hết cho 5 nên số cần tìm là 234


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trịnh Thị Tú

Bình luận


Bình luận

dương bảo trâm
15:33 - 02/12/2020

Câu 23 đáp án là C

dương bảo trâm
15:33 - 02/12/2020

CÓ ĐÚNG ĐÂU SAI MÀ

Gurishi Agaka
16:08 - 17/07/2021

đúng thì có

Gurishi Agaka
16:08 - 17/07/2021

đọc kĩ đề là biết

Vũ Tấn Minh
09:50 - 26/09/2022

có 10 đáp án C thôi

nguyễn kiêm hiệu
12:25 - 09/02/2021

';

nguyễn phương anh
21:42 - 21/12/2021

Câu1. B sai vì: Một số chia hết cho 3 thì chưa chắc đã chia hết cho 9. Ví dụ 3 chia hết cho 3 nhưng 3 không chia hết cho 9.