Câu hỏi:

21/07/2020 88

Hãy chọn câu sai

Trả lời:

Đáp án là C

Số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là số chẵn nên số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là số lẻ là sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tự nhiên 792*¯ chia hết cho cả 3 và 5.

Xem đáp án » 24/08/2020 334

Câu 2:

Tổng (hiệu) chia hết cho 5 là:

Xem đáp án » 21/07/2020 211

Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 21/07/2020 151

Câu 4:

Dùng ba chữ số 4; 0; 5 ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 5. Số các chữ số có thể tạo thành là:

Xem đáp án » 21/07/2020 150

Câu 5:

Số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3:

Xem đáp án » 21/07/2020 145

Câu 6:

Số A = abcd¯ - (a + b + c + d) chia hết cho số nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/08/2020 140

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »