Câu hỏi:

21/07/2020 777

Hãy chọn câu sai

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Câu B sai vì: Một số chia hết cho 3 thì chưa chắc đã chia hết cho 9. Ví dụ 3 chia hết cho 3 nhưng 3 không chia hết cho 9.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số tự nhiên 792*¯ chia hết cho cả 3 và 5.

Xem đáp án » 24/08/2020 3,358

Câu 2:

Từ ba trong bốn số 5, 6, 3, 0 hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5

Xem đáp án » 21/07/2020 2,780

Câu 3:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án » 21/07/2020 2,598

Câu 4:

Tổng (hiệu) chia hết cho cả 2 và 5 là:

Xem đáp án » 21/07/2020 1,952

Câu 5:

Tổng (hiệu) chia hết cho 5 là:

Xem đáp án » 21/07/2020 1,868

Câu 6:

Số A = abcd¯ - (a + b + c + d) chia hết cho số nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/08/2020 1,448

Câu 7:

Tìm các số tự nhiên x vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và 1998 < x < 2018.

Xem đáp án » 24/08/2020 942

Bình luận


Bình luận