Câu hỏi:

03/08/2020 231

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông và SA ⊥ (ABCD) Tam giác SOD là:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tam giác SDO là tam giác vuông tại O vì AO là hình chiếu của SO trên (ABCD) ,

mà DO ⊥ AO (do ABCD là hình vuông)

⇒ DO ⊥ SO (theo định lí ba đường vuông góc)

⇒ tam giác SOD là tam giác vuông.

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập hợp các điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ABC là:

Xem đáp án » 03/08/2020 2,133

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thoi tâm O và SA = SC, SB = SD

Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án » 03/08/2020 1,223

Câu 3:

Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác đều cạnh bằng a, AB vuông góc với (BCD) và AB = 2a.

Gọi M là trung điểm của AD và K là trung điểm của BD

Góc giữa CM với mặt phẳng (BCD) là:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án » 03/08/2020 1,067

Câu 4:

Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác đều cạnh bằng a, AB vuông góc với (BCD) và AB = 2a.

Tan của góc giữa CM với mặt phẳng (BCD) bằng:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án » 03/08/2020 456

Câu 5:

Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 03/08/2020 425

Câu 6:

Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’. AC vuông góc với mặt phẳng.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án » 03/08/2020 351

Câu 7:

 Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác đều cạnh bằng a, AB vuông góc với (BCD) và AB = 2a.

Tan của góc giữa AC với mặt phẳng (ABD) bằng:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án » 03/08/2020 347

Bình luận


Bình luận