Câu hỏi:

10/08/2020 119

Tập nghiệm của phương trình 3x+1=x2+2x-3 là:

Trả lời:

Ta có: 3x+1=x2+2x-3  (1)

* Trường hợp 1:  Nếu x-13thì 3x+103x+1=3x+1

Do đó, phương  trình (1) trở thành:  3x + 1 =  x2 + 2x – 3.

Hay -x2 +  x+  4= 0 [x=1+172(tm)x=1-172(l)

* Trường hợp 2. Nếu x<-13thì 3x+1<03x+1=-3x-1

Do đó, phương  trình (1) trở thành:   - 3x - 1 =  x2 + 2x – 3.

Hay – x2 – 5x + 2 = 0 [x=-5+332(l)x=-5-332(tm)

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm là:  S=1+172;-5-332

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình: x2+25x2x+52=11 gần nhất với số nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 518

Câu 2:

Tìm m để phương trình: x2+2x+422mx2+2x+4+4m1=0 có đúng hai nghiệm

Xem đáp án » 06/09/2020 393

Câu 3:

Tập nghiệm của phương trình 5-2x=3x+3 là:

Xem đáp án » 10/08/2020 159

Câu 4:

Cho phương trình có tham số m:

2m+1x-mx-1=x+m.     (*)

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 10/08/2020 127

Câu 5:

Định k để phương trình: x2+4x24x2x+k1=0 có đúng hai nghiệm lớn hơn 1.

Xem đáp án » 06/09/2020 105

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »