Câu hỏi:

31/08/2020 155

Trong các hàm số y = x2 - 2x + 1, y = -x2 - 2x + 1y = x2 - 3x + 1 và  y = -x2 + 4x + 1, có bao nhiêu hàm số đồng biến trên khoảng 32; 2

Trả lời:

+ Hàm số y = x2- 2x + 1 có  -b2a= 22.1 = 1; a=  1>  0 

Nên hàm số này đồng biến trên (1; +) nên cũng  đồng biến trên (32; 2)

+ Hàm số y =-x2-2x + 1 có   - b2a = 22.(-1) = -1; a = -1 < 0 

Nên hàm số này nghịch biến trên (-1; +) nên không  đồng biến trên (32; 2)

+ Hàm số y = x2- 3x + 1   có - b2a = 32.1= 32; a = 1 > 0 

hàm số này đồng biến trên (32; +) nên cũng  đồng biến trên (32; 2)

+ Hàm số y =  - x2 +4x +1 có  -b2a= - 42.(-1)= 2,  có a = -1 < 0 

Nên hàm số đồng biến trên (-; 2)nên cũng  đồng biến trên (32; 2)

Vậy có 3 hàm số thỏa mãn .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c (a > 0). Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 08/09/2020 1,507

Câu 2:

Khi tịnh tiến parabol y = 2x2 sang trái 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số:

Xem đáp án » 07/09/2020 568

Câu 3:

Tìm giá trị thực của hàm số y = mx2 -2mx – 3m – 2 có giá trị nhỏ nhất bằng -10 trên R

Xem đáp án » 07/09/2020 406

Câu 4:

Giao điểm của parabol (P): y = x2 + 5x + 4 với trục hoành:

Xem đáp án » 07/09/2020 356

Câu 5:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị (P) như hình vẽ.

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 07/09/2020 275

Câu 6:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình bên.

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 08/09/2020 267

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »