Câu hỏi:

31/08/2020 89

Nếu parabol (P) y = ax2 + bx + c a0 có đỉnh nằm phía trên trục hoành và cắt trục hoành tại hai điểm thì:

Trả lời:

Vì parabol cắt trục hoành tại hai điểm nên phương trình ax2 + bx + c = 0 có 2 nghiệm phân biệt hay Δ=b24ac>0

Đỉnh của parabol là Ib2a;  Δ4a. Điểm này nằm phía trên trục hoành nên tung độ điểm này lớn hơn 0, tức là Δ4a>0. Mà Δ>0a<0

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c (a > 0). Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 08/09/2020 1,555

Câu 2:

Khi tịnh tiến parabol y = 2x2 sang trái 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số:

Xem đáp án » 07/09/2020 571

Câu 3:

Tìm giá trị thực của hàm số y = mx2 -2mx – 3m – 2 có giá trị nhỏ nhất bằng -10 trên R

Xem đáp án » 07/09/2020 435

Câu 4:

Giao điểm của parabol (P): y = x2 + 5x + 4 với trục hoành:

Xem đáp án » 07/09/2020 358

Câu 5:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình bên.

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 08/09/2020 288

Câu 6:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị (P) như hình vẽ.

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 07/09/2020 276

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »