Câu hỏi:

31/08/2020 102

Hàm số nào sau đây có giá trị nhỏ nhất tại x = 54

Trả lời:

Hàm số y = ax2 + bx+ c có giá trị nhỏ nhất khi a> 0, khi đó hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x=b2a

Loại B và C vì có a < 0 

* Hàm số y = 4x2  5x+ 1 đạt giá trị nhỏ nhất tại x=52.4=58

* Hàm số y=x252x+1 đạt giá trị nhỏ nhất tại x=522.1=54

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c (a > 0). Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 08/09/2020 1,507

Câu 2:

Khi tịnh tiến parabol y = 2x2 sang trái 3 đơn vị, ta được đồ thị của hàm số:

Xem đáp án » 07/09/2020 568

Câu 3:

Tìm giá trị thực của hàm số y = mx2 -2mx – 3m – 2 có giá trị nhỏ nhất bằng -10 trên R

Xem đáp án » 07/09/2020 406

Câu 4:

Giao điểm của parabol (P): y = x2 + 5x + 4 với trục hoành:

Xem đáp án » 07/09/2020 356

Câu 5:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị (P) như hình vẽ.

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 07/09/2020 275

Câu 6:

Cho hàm số y = ax2 + bx + c có đồ thị như hình bên.

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 08/09/2020 267

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »