Câu hỏi:

08/09/2020 203

Chọn câu đúng nhất:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ nên R = I  từ đó suy ra   R.

 

Ta có:

- Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn tuần hoàn hoặc vô hạn tuần hoàn.

- Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Suy ra I ∩ Q = 

Do đó cả A, B, C đều đúng.

 

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 08/09/2020 5,649

Câu 2:

Q = 

Xem đáp án » 08/09/2020 538

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 08/09/2020 369

Câu 4:

Gọi x là giá trị thỏa mãn 2,25.x+20,5x-1219=113. Chọn câu đúng

Xem đáp án » 08/09/2020 330

Câu 5:

Giá trị nào của x thỏa mãn

(10,22:0,7)x : 0,001 -125= 12,2

Xem đáp án » 08/09/2020 249

Câu 6:

Giá trị nào của x thỏa mãn

[(7+0,004x):0,9]: 24,7-12,3 = 77,7

Xem đáp án » 08/09/2020 240

Câu 7:

I =

Xem đáp án » 08/09/2020 226

Bình luận


Bình luận