Câu hỏi:

08/09/2020 223

I =

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 08/09/2020 5,637

Câu 2:

Q = 

Xem đáp án » 08/09/2020 533

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 08/09/2020 366

Câu 4:

Gọi x là giá trị thỏa mãn 2,25.x+20,5x-1219=113. Chọn câu đúng

Xem đáp án » 08/09/2020 322

Câu 5:

Giá trị nào của x thỏa mãn

(10,22:0,7)x : 0,001 -125= 12,2

Xem đáp án » 08/09/2020 243

Câu 6:

Giá trị nào của x thỏa mãn

[(7+0,004x):0,9]: 24,7-12,3 = 77,7

Xem đáp án » 08/09/2020 231

Bình luận


Bình luận