Câu hỏi:

08/09/2020 418

Cho đẳng thức 8.9 = 6.12 ta lập được tỉ lệ thức là 

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho x8=y-7=z12 và 3x + 10y - 2z = 236. Tính x + y + z

Xem đáp án » 08/09/2020 3,699

Câu 2:

Kết quả của phép tính 34+14:1220

Xem đáp án » 08/09/2020 2,454

Câu 3:

Tìm số tự nhiên x, y thỏa mãn 2x+1.5y=20x. Chọn câu đúng

Xem đáp án » 08/09/2020 2,294

Câu 4:

Thực hiện phép tính -14.6211+3911.-14 ta được kết quả là

Xem đáp án » 08/09/2020 2,258

Câu 5:

Trên một công trường ba đội lao động có tất cả 196 người. Nếu chuyển 13số người của đội I, 14số người đội II và 15 số người đội III đi làm việc khác thì số ngời còn lại của ba đội bằng nhau. Số người ban đầu của đội I; đội II; đội III lần lượt là:

Xem đáp án » 08/09/2020 2,129

Câu 6:

49

Xem đáp án » 08/09/2020 1,571

Câu 7:

Biết x1 là giá trị thỏa mãn 22 và x2 là giá trị thỏa mãn 2514=x+7x-4. Chọn câu đúng

Xem đáp án » 08/09/2020 1,496

Bình luận


Bình luận